WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Cài đặt cơ bản

Nhấn phím MENU để vào chế độ lập trình
Màn hình hiển thị SYSTEM SETUP

1. Cài đặt thời gian:

– Nhấn lần lượt các phím [#],[0],[1]
– Màn hình hiển thị SET DATE & TIME
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào ngày giờ tháng năm cho máy.
– Nhấn phím [*] để chọn AM hoặc chọn PM.
– Nhấn STOP để xoá kí tự sai, nhấn ◄► để di chuyển
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài.

5. Cài đặt chế độ nhận Fax:

Chế độ nhận FAX tự động
– AUTO ANSWER: ON
– Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [7] [7]
– Màn hình hiển thị FAX ONLY
– Máy tự động nhận Fax, bạn có thể hoàn toàn yên tâm đi ra ngoài mà không sợ bị nhỡ các bản
FAX khi người khác gửi đến.
Chế độ TEL/FAX
– AUTO ANSWER: OFF
– Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [7] [3]
– Màn hình hiển thị TEL/FAX
– Tất cả các cuộc gọi đến nếu là tín hiệu Fax thì máy sẽ tự động nhận không đổ chuông, nếu là tín
hiệu điện thoại thì máy sẽ đổ chuông 3 lần. Sau 3 lần đổ chuông sẽ chuyển sang tín hiệu Fax
Chế độ nhận FAX thủ công.
– AUTO ANSWER: OFF
– Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [7] [3]
– Màn hình hiển thị TEL
– Khi này có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu FAX bạn chỉ cần thao tác
ấn phím [FAX/START] và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận FAX cho bạn.
Chế độ TAM/FAX (KX-FT987)
– AUTO ANSWER: ON
– Bạn lần lượt ấn ba phím [#] [7] [7]
– Màn hình hiển thị TAM/FAX
– Nếu các cuộc gọi đến là tín hiệu Fax thì máy sẽ tự động nhận Fax.
– Nếu là tín hiệu điện thoại sau một số hồi chuông không ai nghe thì máy sẽ chuyển sang chế độ
ghi âm lời nhắn.

6. Cài đặt số hồi chuông để nhận Fax:

Máy ở chế độ TEL/FAX MODE
– Bạn có thể lựa chọn từ 1 – 9 hồi chuông khi nhận Fax.
– Bạn ấn [ # ] [ 7 ] [ 8 ].
– Màn hình hiển thị : TEL/FAX RING
– Bạn có thể sử dụng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn 1 đến 9 hồi chuông đổ khi
nhận fax.

7. Cài đặt chức năng Fax theo giờ:

– Bạn sử dụng chức năng này khi bạn muốn gửi một bản fax sang một địa bàn khác có múi giờ
lệch với bạn, hoặc đơn giản bạn muốn fax cho đối tác của bạn theo một giờ nhất định.
– Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 5 ].
– Màn hình hiển thị DELAY SEND = OFF
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn chế độ = ON.
– Bạn ấn phím [ SET ]
– Màn hình hiển thị: FAX=
– Lúc này bạn vào số fax mà bạn cần fax, sau đó bạn ấn phím [ SET]
– Màn hình hiển thị: TIME=12:00 AM
– Bạn có thể sử dụng bàn phím để vào giờ cài đặt. Sau đó bạn ấn phím [ SET ]. Lúc này bạn hoàn
toàn yên tâm để bản tài liệu cần fax lên khay, khi đến thời gian đúng bằng giờ cài đặt, máy sẽ tự
động gửi bản tài liệu đi đến địa chỉ mà bạn đã cài.

8. Khai thác bộ nhớ của máy:

– Máy có thể nhớ được 100 tên người cùng số điện thoại. Điểm ưu việt của máy FAX KXT987 là
bạn có thể tìm ra tên người trong thư mục DIRECTORY PROGRAM trên máy, sau đó bạn ấn
phím SP PHONE/SET để quay số điện thoại đó
Nhớ số điện thoại:
– Bạn ấn phím [ MENU ], màn hình hiển thị :PHONEBOOK SET
– Bạn nhấn ► Màn hình hiện thị NAME=
– Khi đó bạn sử dụng bàn phím để vào tên của người cần nhớ.
– Bạn ấn phím [ SET ].
– Màn hình hiển thị : NUMBER
– Bạn sử dụng bàn phím để vào số điện thoại
– sau đó bạn ấn phím [ SET ]
– Màn hình sẽ hiển thị REGISTERED có nghĩa là số ĐT đó đã được lưu vào bộ nhớ. Bạn ấn
STOP để kết thúc.
Sửa chữa, xoá bộ nhớ:
– Bạn nhấn phím [►]
– Màn hình hiển thị PHONEBOOK + –
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn tên của người có trong bộ nhớ cần được sửa
chữa hoặc xoá hiển thị trên màn hình, ví dụ bạn quay cho đến khi Hello hiển thị trên màn hình
– Bạn ấn phím [ MENU ].
– Màn hình hiển thị EDIT * DELETE #
– Bạn chọn ấn phím [ * ] để thay đổi tên của người đó. Sau đó tuần tự như quá trình nhớ số điện
thoại.
– Hoặc bạn ấn phím [ # ] để xoá bộ nhớ, trên màn hình hiển thị DELETE OK?, nếu đồng ý bạn ấn
phím [ SET ] để xoá bộ nhớ, nếu không muốn xoá thì bạn ấn phím STOP để kết thúc.
Sử dụng bộ nhớ:
– Bạn nhấn phím [►]
– Màn hình hiển thị PHONEBOOK + –
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn tên của người có trong bộ nhớ. Bạn nhấc tổ
hợp hoặc ấn phím SP – PHONE thì máy sẽ tự động quay số mà bạn đã cài trong bộ nhớ.

9. Lưu 10 số nhớ nhanh ( Quay số 1 chạm)

– Máy cung cấp cho chúng ta 10 số nhớ nhanh. Trên phím NAVIGATOR, Bạn có thể thấy một
bảng gồm 10 số nhớ nhanh.
Thao tác nhớ từ 1 -5:
– Bạn nhấn phím MENU cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK SET.
– Sau đó nhấn số từ 1 – 5 ( theo bảng số nhớ nhanh )
– Vào tên sau đó nhấn phím SET vào số điện thoại
– Nhấn phím SET để lưu.
Thao tác nhớ từ 6 – 10:
– Bạn nhấn phím MENU cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK SET.
– Nhấn phím LOWER, sau đó nhấn số từ 6 – 10
– Vào tên người.
– Nhấn phím SET
– Vào số điện thoại
– Nhấn phím SET để lưu.
– Khi bạn muốn sửa hoặc xoá thì thao tác làm tương tự khi bạn nhập

10. Cách gửi bản fax:

– Bạn để tài liệu úp xuống khay.
– Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím [ SP-PHONE ].
– Bạn quay số fax mà bạn cần fax.
– Cho khi đến nghe tiếng u..u.. của tín hiệu Fax.
– Bạn ấn phím [ START ] để gửi bản fax

11. In danh sách số gọi đến:

– Máy fax KX-FT 987 cho phép lưu được 30 số gọi đến.
– Nhấn phím MENU để vào chế độ lập trình
– Màn hình hiển thị SYSTEM SETUP
– Nhấn lần lượt các phím [#] [2] [6]
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chuyển về chế độ ON.
– Nhấn phím SET để xác nhận
( Sau 30 số gọi đến máy sẽ tự động in ra báo cáo cho bạn)

12. CHẾ ĐỘ GHI ÂM (KX-FT987)

1. Ghi âm lời chào khi vắng nhà:
– Nhấn phím RECORD
– Màn hình hiển thị: TAM GREETING
– Nhấn phím SET.
– Đọc lời chào khi bạn vắng nhà ( thời gian tối đa là 16 giây ).
– Nhấn phim SET để kết thúc.
2. Nghe lại lời chào:
– Khi đèn AUTO ANSWER tắt.
– Nhấn phím AUTO ANSWER để nghe lại lời chào.
3. Xoá lời chào:
– Khi bạn đang nghe lại lời chào, muốn xóa lời chào ta làm như sau:
– Nhấn phím ERASE 02 lần.
– Nhấn phím SET để xác nhận.
– Nhấn phím STOP để kết thúc
4. Kiểm tra tin nhắn:
– Khi bạn đi về, nếu thấy màn hình xuất hiện tin nhắn (ví dụ: 03MESSAGE)
– Bạn muốn nghe lại tin nhắn thì làm thao tác sau:
– Nhấn phím PLAY BACK
– Nhấn phím ► để chuyển nghe tin nhắn khỏc.
5. Xóa tin nhắn
– Trong quá trình nghe tin nhắn, bạn muốn xóa tin nhắn bạn nhấn phím ERASE

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in Hp Laserjet 1020 renew

Máy in Hp Laserjet 1020 renew

Giá: 1.850.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 95%. Vỏ thay mới + hộp mực 12A mới. Vận hành êm, in đen trắng, khổ giấy A4, máy nhỏ gọn. Bản in rõ nét, mực in rẻ.

Giảm giá!
Máy in Hp laser P3015dn cũ

Máy in Hp laser P3015dn cũ

Giá: 4.000.000₫
Giá KM: 3.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 A5 tốc độ nhanh, in đen trắng, bản in sắc nét, máy in công nghiệp số lượng nhiều, mực in rẻ.

Máy in Hp laser M1212nf cũ

Máy in Hp laser M1212nf cũ

Giá: 2.300.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng A4, in đen trắng, in - copy - scan - fax, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Brother Fax 2840 cũ

Máy in Brother Fax 2840 cũ

Giá: 1.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng đen trắng, chức năng In - Copy - Fax - điện thoại, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh, mực in rẻ.

Máy in Brother Mfc 7840N cũ

Máy in Brother Mfc 7840N cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng A4, in đen trắng, chức năng In - Copy - Scan - Fax, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh.

Máy in Hp laser P2055d cũ

Máy in Hp laser P2055d cũ

Giá: 2.500.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt tự động, in đen trắng A4 A5. Tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn, mực in rẻ

Máy in Brother MFC 1811 cũ

Máy in Brother MFC 1811 cũ

Giá: 2.100.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5, chức năng in copy scan fax, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Brother MFC 1901 cũ

Máy in Brother MFC 1901 cũ

Giá: 2.200.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5, chức năng in copy scan fax, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in bill Epson T81 LAN cũ

Máy in bill Epson T81 LAN cũ

Giá: 1.900.000₫
Giá KM: 1.700.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in bill khổ 80mm, máy siêu bền, kết nối LAN, dùng in phiếu tính tiền quán cafe, quán ăn, tạp hoá, siêu thị...

Giảm giá!
Máy in bill Epson T81 USB cũ

Máy in bill Epson T81 USB cũ

Giá: 1.800.000₫
Giá KM: 1.500.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in bill, khổ giấy 80mm, dòng này siêu bền, kết nối USB, dùng in phiếu tính tiền quán cafe, quán ăn, tạp hoá, siêu thị...

Máy in Canon Mf 4820d cũ

Máy in Canon Mf 4820d cũ

Giá: 2.900.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 96%. Máy in đa năng in copy scan, in đen trắng A4 A5 A6 . in 2 mặt tự động, Bản in + copy rõ nét, tốc độ in nhanh, mực in rẻ.

Giảm giá!
Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Giá: 5.500.000₫
Giá KM: 5.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan mặt phẳng độ phân giải cao, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền.

Giảm giá!
Máy scan Fujitsu Fi 6130 cũ

Máy scan Fujitsu Fi 6130 cũ

Giá: 4.500.000₫
Giá KM: 4.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan 2 mặt tự động, scan số hoá tài liệu, sử dụng 2 đèn quét, tốc độ nhanh, bản scan rõ nét, giá rẻ

Giảm giá!
Máy in Wifi Brother Hl 6180dw cũ

Máy in Wifi Brother Hl 6180dw cũ

Giá: 3.500.000₫
Giá KM: 2.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5 A6, in 2 mặt, In qua Wifi, in từ điện thoại. tốc độ in cực nhanh, bản in rõ nét, mực in rẻ, hộp mực cực lớn.

Máy Scan Kodak i1120 cũ

Máy Scan Kodak i1120 cũ

Giá: 2.800.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan màu 2 mặt, scan tự chạy, Scan số hoá tài liệu, thiết kế nhỏ gọn, bản scan đẹp, xuất ra file Pdf, Tip, Jpg

Giảm giá!
Máy Scan A3 Kodak i1405 cũ

Máy Scan A3 Kodak i1405 cũ

Giá: 10.000.000₫
Giá KM: 8.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan 2 tự động, khổ scan A3 A4, tốc độ nhanh, Scan số hoá tài liệu, hàng nhật cưc tốt, bản scan đẹp. giá mới trên 80tr

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856