WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Cài đặt cơ bản

SYSTEM SET UP
– Nhấn hím MENU để vào chế độ lập trình
– Màn hình hiển thị

01. Cài đặt thời gian:

SET DATE & TIME
– Nhấn lần lượt các phím [#],[0],[1]
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào ngày giờ tháng năm cho máy.
– Nhấn phím [*] để chọn AM hoặc chọn PM.
Nhấn STOP để xoá kí tự sai, nhấn (( để di chuyển sang trái hoặc phải
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài.

02. Cài đặt LOGO : (Để trên bản Fax hiển thị tên công ty và địa chỉ của bạn: )
YOUR LOGO

– Nhấn lần lượt các phím [#] [0] [2]
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại (Được 30 kí tự).
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài

03. Vào số Fax của bạn:

YOUR FAX NO
– Nhấn lần lượt ba phím [#],[0],[3] .
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào số Fax công ty.
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài

04. Cài chế độ in báo cáo sau mỗi bản fax:

SENDING REPORT
– Nhấn phím [#],[0] [4].
– Màn hình hiển thị :
– Bạn ấn phím [ SET ] để chọn MODE=OFF .
– Bạn có thể sử dụng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn MODE= ON tức là sau mỗi bản
fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản fax, hoặc MODE=ERROR tức là khi bạn thực
hiện bản fax có lỗi thì máy sẽ in ra lỗi khiến cho bạn không fax được.

05. Cài đặt chế độ nhận Fax:

MANUAL ANSWER
– Bạn ấn [ # ] [ 7 ] [ 3 ].
– Màn hình hiển thị:
Bạn có thể chọn chế độ
– TEL: mọi cuộc gọi đến là điện thoại và Bạn phảI nhận fax thủ công ( có nghĩa là khi nghe tín hiệu
fax bạn phảI nhấn phím START để nhận fax)
– TEL/FAX: Nếu là tín hiệu fax thì máy sẽ tự động nhận fax, nếu là tín hiệu điện thoại thì máy sẽ đổ
chuông.
*) Chế độ nhận fax của máy KX-FT933: FAX ONLY MODE và TEL hoặc TEL/FAX MODE
Bạn nhấn phím AUTO ANSWER:
www.mayincuhcm.com Chuyên bán máy in máy fax cũ giá rẻ nhất TpHCM
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC VŨ GIA 195/28 Phạm Văn Bạch, P15, Q Tân Bình, TPHCM
– Nếu đèn AUTO ANSWER sáng thì máy ở chế độ FAX ONLY MODE : mọi tín hiệu đến máy đều
hiểu là tín hiệu fax.
– Nếu đèn AUTO ANSWER tắt thì máy đang ở chế độ TEL hoặc TEL/FAX MODE (do bạn đặt ở
trên).
Máy ở chế độ TEL/FAX MODE
– Bạn có thể lựa chọn từ 1 – 9 hồi chuông khi nhận Fax.
TEL/FAX RING
– Bạn ấn [ # ] [ 7 ] [ 8 ].
– Màn hình hiển thị :
– Bạn có thể sử dụng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn 1 đến 9 hồi chuông đổ khi nhận
fax.

06. Cài đặt chức năng thống kê của máy FAX:

NAME =
– Sau 35 bản FAX máy sẽ tự động in ra bản báo cáo số bản Fax, thời gian fax, số fax gửi đến…
– Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 2 ].
– Sau đó bạn chọn ON in báo cáo sau 35 bản FAX hoặc OFF không in báo cáo.

07. Cài đặt chức năng Fax theo giờ:

Bạn sử dụng chức năng này khi bạn muốn gửi một bản fax sang một địa bàn khác có múi giờ lệch
với bạn, hoặc đơn giản bạn muốn fax cho đối tác của bạn theo một giờ nhất định.
DELAYED SEND
= OFF
– Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 5 ].
– Màn hình hiển thị
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn chế độ = ON.
FAX=
– Bạn ấn phím [ SET ]
– Màn hình hiển thị:
TIME=12:00 AM
– Lúc này bạn vào số fax mà bạn cần fax, sau đó bạn ấn phím [ SET ].
– Màn hình hiển thị:
– Bạn có thể sử dụng bàn phím để vào giờ cài đặt. Sau đó bạn ấn phím [ SET ]. Lúc này bạn hoàn
toàn yên tâm để bản tài liệu cần fax lên khay, khi đến thời gian đúng bằng giờ cài đặt, máy sẽ tự
động gửi bản tài liệu đi đến địa chỉ mà bạn đã cài. Ví dụ bạn trước khi rời khỏi văn phòng của mình,
bạn cài đặt fax tới số máy 8 123456 vào lúc 12:00 PM thì vào thời điểm 12 giờ tối máy sẽ tự động fax
tới địa chỉ đó.

08. Khai thác bộ nhớ của máy:

Máy có thể nhớ được 100 tên người cùng số điện thoại. Điểm ưu việt của máy FAX KXT 903 và 907
là bạn có thể tìm ra tên người trong thư mục DIRECTORY PROGRAM trên máy, sau đó bạn ấn phím
MONITOR/SET để quay số điện thoại đó
a)Nhớ số điện thoại:
Bạn ấn phím [ MENU ] cho đến khi trên màn hình hiển thị :
– Bạn nhấn ( Màn hình hiện thị
– Khi đó bạn sử dụng bàn phím để vào tên của người cần nhớ.
NO =
– Bạn ấn phím [ SET ].
– Màn hình hiển thị :
– Bạn sử dụng bàn phím để vào số điện thoại
RIGISTERED
– Sau đó bạn ấn phím [ SET ]
– Màn hình sẽ hiển thị
có nghĩa rằng số ĐT đó đã được lưu vào bộ nhớ. Bạn ấn STOP để kết thúc.
b) Sửa chữa, xoá bộ nhớ:
– Bạn nhấn phím [(]
PHONEBOOK [ + -]
– Màn hình hiển thị
EDIT= * DELETE=#
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn tên của người có trong bộ nhớ cần được
sửa chữa hoặc xoá hiển thị trên màn hình, ví dụ bạn quay cho đến khi Hello hiển thị trên màn hình
– Bạn ấn phím [ MENU ].
– Màn hình hiển thị
– Bạn chọn ấn phím [ * ] để thay đổi tên của người đó. Sau đó tuần tự như quá trình nhớ số ĐT
– Hoặc bạn ấn phím [ # ] để xoá bộ nhớ, trên màn hình hiển thị DELETE OK?, nếu đồng ý bạn ấn
phím [ SET ] để xoá bộ nhớ, nếu không muốn xoá thì bạn ấn phím STOP để kết thúc.
c) Sử dụng bộ nhớ:
PHONEBOOK [ + -]
– Bạn nhấn phím [(]
– Màn hình hiển thị
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn tên của người có trong bộ nhớ. Bạn nhấc
tổ hợp hoặc bạn ấn phím MONITOR thì máy sẽ tự động quay số mà bạn đã cài trong bộ nhớ.

09. Lưu 10 số nhớ nhanh ( Quay số 1 chạm)

Máy cung cấp cho chúng ta 10 số nhớ nhanh. Trên phím NAVIGATOR, Bạn có thể thấy một bảng
gồm 10 số nhớ nhanh.
a) Thao tác nhớ từ 1 -5:
– Bạn nhấn phím MENU cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK SET.
– Sau đó nhấn số từ 1 – 5 ( theo bảng số nhớ nhanh )
– Vào tên sau đó nhấn phím SET vào số điện thoại
– Nhấn phím SET để lưu.
b) Thao tác nhờ từ 6 – 10:
– Bạn nhấn phím MENU cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK SET.
– Nhán phím LOWER, sau đó nhấn số từ 6 – 10 ( Theo bảng số nhớ nhanh)
– Vào tên người.
– Nhấn phím SET
– Vào số điện thoại
– Nhấn phím SET để lưu.
Khi bạn muốn sửa hoặc xoá thì thao tác làm tương tự khi bạn nhập vào nhé!

1 0. Cách gửi bản fax:

– Bạn để tài liệu úp xuống khay.
– Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím [ SP-PHONE ].
– Bạn quay số fax mà bạn cần fax.
Cho khi đến nghe tiếng u..u.. của tín hiệu Fax.
– Bạn ấn phím [ START ] để gửi bản fax

1 1 . In danh sách số gọi đến:

– Máy fax KX-FT 933 lưu cho chúng ta được 30 số gọi đến.
SYSTEM SET UP
– Nhấn hím MENU để vào chế độ lập trình
– Màn hình hiển thị
– Nhấn lần lượt các phím [#],[2],[6]
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chuyển về chế độ ON.
– Nhấn phím SET để xác nhận
( Sau 30 số gọi đến máy sẽ tự động in ra báo cáo cho bạn)

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in HP Laser P1005 cũ

Máy in HP Laser P1005 cũ

Giá: 1.400.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in laser đen trắng, máy nhỏ gọn sang trọng, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.100.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in đen trắng, tốc độ nhanh, bản in cực đẹp, gộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Canon LBP 3000 cũ

Máy in Canon LBP 3000 cũ

Giá: 1.900.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in Laser A4, in đen trắng, Bộ vỏ thay mới + hộp mực mới 100%, bản in rõ nét, hộp mực lớn 12A, mực in rẻ.

Máy in Hp Laserjet 1020 renew

Máy in Hp Laserjet 1020 renew

Giá: 1.600.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 95%. Vỏ thay mới + hộp mực 12A mới. Vận hành êm, in đen trắng, khổ giấy A4, máy nhỏ gọn. Bản in rõ nét, mực in rẻ.

Máy in Hp laserjet 1010 cũ

Máy in Hp laserjet 1010 cũ

Giá: 1.200.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy in A4 cũ, in đen trắng, máy nhỏ gọn, bản in rõ nét, sử dụng hộp mực 12A, mực in rẻ.

Máy in Hp Laserjet 1020 cũ

Máy in Hp Laserjet 1020 cũ

Giá: 1.450.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 90-92%. Máy in đen trắng, khổ giấy A4, máy nhỏ gọn. Bản in rõ nét, mực in rẻ, sử dụng hộp mực 12A.

Giảm giá!
Máy in bill Epson T82 cũ

Máy in bill Epson T82 cũ

Giá: 1.800.000vnđ
Giá KM: 1.600.000vnđ
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in bill, khổ giấy 80mm, in nhiệt trực tiếp, bản in rõ nét, máy rất bền, in phiếu quán ăn - tạp hoá - cafe...

Giảm giá!
Máy in bill Epson T82 Lan cũ

Máy in bill Epson T82 Lan cũ

Giá: 2.200.000vnđ
Giá KM: 1.900.000vnđ
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in bill, khổ giấy 80mm, in nhiệt trực tiếp, hỗ trợ card Lan, bản in rõ nét, máy rất bền, in phiếu quán ăn - tạp hoá - cafe...

Máy in Hp Laserjet 1022 cũ

Máy in Hp Laserjet 1022 cũ

Giá: 1.500.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 90-92%. Máy laser A4, in đen trắng. Máy in siêu đậm, chuyên dùng in lụa, in văn bản, mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Giá: 2.300.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 in 2 mặt tự động, in laser đen trắng, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Giảm giá!
Máy in Hp laser P2055d cũ

Máy in Hp laser P2055d cũ

Giá: 2.400.000vnđ
Giá KM: 2.200.000vnđ
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt tự động, in đen trắng A4. Tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn, mực in rẻ

Máy in Hp laser P2055dn cũ

Máy in Hp laser P2055dn cũ

Giá: 2.500.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt, in đen trắng A4. có Card LAN, Máy in 2 mặt tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Canon LBP 6030W cũ

Máy in Canon LBP 6030W cũ

Giá: 2.000.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đen trắng A4 cũ, In wifi, in từ điện thoại, sang trọng. Bản in rõ nét, in tốc độ nhanh, mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in HP laser Pro 401dn cũ

Máy in HP laser Pro 401dn cũ

Giá: 3.300.000vnđ
Giá KM: 2.900.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 95%. Máy in 2 mặt tốc độ siêu nhanh, hỗ trợ card Lan, in từ điện thoại, vạn hành êm, bản in rõ nét, mực in rẻ.

Giảm giá!
Máy in kim Epson LQ 310 cũ

Máy in kim Epson LQ 310 cũ

Giá: 2.200.000vnđ
Giá KM: 1.800.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in kim khổ giấy A4. In giấy 1-5 liên, giấy đục lỗ, in hoá đơn... máy đẹp giá rẻ chất lượng cực tốt

Máy in Brother MFC 2701DW cũ

Máy in Brother MFC 2701DW cũ

Giá: 3.800.000vnđ
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng của brother, máy đẹp, tốc độ nhanh, chức năng in + copy + Scan + Fax, in và copy 2 mặt tự động, In wifi.

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856