WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Cài đặt cơ bản

SYSTEM SET UP
– Nhấn hím MENU để vào chế độ lập trình
– Màn hình hiển thị

01. Cài đặt thời gian:

SET DATE & TIME
– Nhấn lần lượt các phím [#],[0],[1]
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào ngày giờ tháng năm cho máy.
– Nhấn phím [*] để chọn AM hoặc chọn PM.
Nhấn STOP để xoá kí tự sai, nhấn (( để di chuyển sang trái hoặc phải
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài.

02. Cài đặt LOGO : (Để trên bản Fax hiển thị tên công ty và địa chỉ của bạn: )
YOUR LOGO

– Nhấn lần lượt các phím [#] [0] [2]
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại (Được 30 kí tự).
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài

03. Vào số Fax của bạn:

YOUR FAX NO
– Nhấn lần lượt ba phím [#],[0],[3] .
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [SET]
– Sử dụng bàn phím để vào số Fax công ty.
– Nhấn phím [SET] để ghi nhớ bộ cài

04. Cài chế độ in báo cáo sau mỗi bản fax:

SENDING REPORT
– Nhấn phím [#],[0] [4].
– Màn hình hiển thị :
– Bạn ấn phím [ SET ] để chọn MODE=OFF .
– Bạn có thể sử dụng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn MODE= ON tức là sau mỗi bản
fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản fax, hoặc MODE=ERROR tức là khi bạn thực
hiện bản fax có lỗi thì máy sẽ in ra lỗi khiến cho bạn không fax được.

05. Cài đặt chế độ nhận Fax:

MANUAL ANSWER
– Bạn ấn [ # ] [ 7 ] [ 3 ].
– Màn hình hiển thị:
Bạn có thể chọn chế độ
– TEL: mọi cuộc gọi đến là điện thoại và Bạn phảI nhận fax thủ công ( có nghĩa là khi nghe tín hiệu
fax bạn phảI nhấn phím START để nhận fax)
– TEL/FAX: Nếu là tín hiệu fax thì máy sẽ tự động nhận fax, nếu là tín hiệu điện thoại thì máy sẽ đổ
chuông.
*) Chế độ nhận fax của máy KX-FT933: FAX ONLY MODE và TEL hoặc TEL/FAX MODE
Bạn nhấn phím AUTO ANSWER:
www.mayincuhcm.com Chuyên bán máy in máy fax cũ giá rẻ nhất TpHCM
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC VŨ GIA 195/28 Phạm Văn Bạch, P15, Q Tân Bình, TPHCM
– Nếu đèn AUTO ANSWER sáng thì máy ở chế độ FAX ONLY MODE : mọi tín hiệu đến máy đều
hiểu là tín hiệu fax.
– Nếu đèn AUTO ANSWER tắt thì máy đang ở chế độ TEL hoặc TEL/FAX MODE (do bạn đặt ở
trên).
Máy ở chế độ TEL/FAX MODE
– Bạn có thể lựa chọn từ 1 – 9 hồi chuông khi nhận Fax.
TEL/FAX RING
– Bạn ấn [ # ] [ 7 ] [ 8 ].
– Màn hình hiển thị :
– Bạn có thể sử dụng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn 1 đến 9 hồi chuông đổ khi nhận
fax.

06. Cài đặt chức năng thống kê của máy FAX:

NAME =
– Sau 35 bản FAX máy sẽ tự động in ra bản báo cáo số bản Fax, thời gian fax, số fax gửi đến…
– Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 2 ].
– Sau đó bạn chọn ON in báo cáo sau 35 bản FAX hoặc OFF không in báo cáo.

07. Cài đặt chức năng Fax theo giờ:

Bạn sử dụng chức năng này khi bạn muốn gửi một bản fax sang một địa bàn khác có múi giờ lệch
với bạn, hoặc đơn giản bạn muốn fax cho đối tác của bạn theo một giờ nhất định.
DELAYED SEND
= OFF
– Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 5 ].
– Màn hình hiển thị
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn chế độ = ON.
FAX=
– Bạn ấn phím [ SET ]
– Màn hình hiển thị:
TIME=12:00 AM
– Lúc này bạn vào số fax mà bạn cần fax, sau đó bạn ấn phím [ SET ].
– Màn hình hiển thị:
– Bạn có thể sử dụng bàn phím để vào giờ cài đặt. Sau đó bạn ấn phím [ SET ]. Lúc này bạn hoàn
toàn yên tâm để bản tài liệu cần fax lên khay, khi đến thời gian đúng bằng giờ cài đặt, máy sẽ tự
động gửi bản tài liệu đi đến địa chỉ mà bạn đã cài. Ví dụ bạn trước khi rời khỏi văn phòng của mình,
bạn cài đặt fax tới số máy 8 123456 vào lúc 12:00 PM thì vào thời điểm 12 giờ tối máy sẽ tự động fax
tới địa chỉ đó.

08. Khai thác bộ nhớ của máy:

Máy có thể nhớ được 100 tên người cùng số điện thoại. Điểm ưu việt của máy FAX KXT 903 và 907
là bạn có thể tìm ra tên người trong thư mục DIRECTORY PROGRAM trên máy, sau đó bạn ấn phím
MONITOR/SET để quay số điện thoại đó
a)Nhớ số điện thoại:
Bạn ấn phím [ MENU ] cho đến khi trên màn hình hiển thị :
– Bạn nhấn ( Màn hình hiện thị
– Khi đó bạn sử dụng bàn phím để vào tên của người cần nhớ.
NO =
– Bạn ấn phím [ SET ].
– Màn hình hiển thị :
– Bạn sử dụng bàn phím để vào số điện thoại
RIGISTERED
– Sau đó bạn ấn phím [ SET ]
– Màn hình sẽ hiển thị
có nghĩa rằng số ĐT đó đã được lưu vào bộ nhớ. Bạn ấn STOP để kết thúc.
b) Sửa chữa, xoá bộ nhớ:
– Bạn nhấn phím [(]
PHONEBOOK [ + -]
– Màn hình hiển thị
EDIT= * DELETE=#
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn tên của người có trong bộ nhớ cần được
sửa chữa hoặc xoá hiển thị trên màn hình, ví dụ bạn quay cho đến khi Hello hiển thị trên màn hình
– Bạn ấn phím [ MENU ].
– Màn hình hiển thị
– Bạn chọn ấn phím [ * ] để thay đổi tên của người đó. Sau đó tuần tự như quá trình nhớ số ĐT
– Hoặc bạn ấn phím [ # ] để xoá bộ nhớ, trên màn hình hiển thị DELETE OK?, nếu đồng ý bạn ấn
phím [ SET ] để xoá bộ nhớ, nếu không muốn xoá thì bạn ấn phím STOP để kết thúc.
c) Sử dụng bộ nhớ:
PHONEBOOK [ + -]
– Bạn nhấn phím [(]
– Màn hình hiển thị
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chọn tên của người có trong bộ nhớ. Bạn nhấc
tổ hợp hoặc bạn ấn phím MONITOR thì máy sẽ tự động quay số mà bạn đã cài trong bộ nhớ.

09. Lưu 10 số nhớ nhanh ( Quay số 1 chạm)

Máy cung cấp cho chúng ta 10 số nhớ nhanh. Trên phím NAVIGATOR, Bạn có thể thấy một bảng
gồm 10 số nhớ nhanh.
a) Thao tác nhớ từ 1 -5:
– Bạn nhấn phím MENU cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK SET.
– Sau đó nhấn số từ 1 – 5 ( theo bảng số nhớ nhanh )
– Vào tên sau đó nhấn phím SET vào số điện thoại
– Nhấn phím SET để lưu.
b) Thao tác nhờ từ 6 – 10:
– Bạn nhấn phím MENU cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK SET.
– Nhán phím LOWER, sau đó nhấn số từ 6 – 10 ( Theo bảng số nhớ nhanh)
– Vào tên người.
– Nhấn phím SET
– Vào số điện thoại
– Nhấn phím SET để lưu.
Khi bạn muốn sửa hoặc xoá thì thao tác làm tương tự khi bạn nhập vào nhé!

1 0. Cách gửi bản fax:

– Bạn để tài liệu úp xuống khay.
– Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím [ SP-PHONE ].
– Bạn quay số fax mà bạn cần fax.
Cho khi đến nghe tiếng u..u.. của tín hiệu Fax.
– Bạn ấn phím [ START ] để gửi bản fax

1 1 . In danh sách số gọi đến:

– Máy fax KX-FT 933 lưu cho chúng ta được 30 số gọi đến.
SYSTEM SET UP
– Nhấn hím MENU để vào chế độ lập trình
– Màn hình hiển thị
– Nhấn lần lượt các phím [#],[2],[6]
– Dùng phím NAVIGATOR chiều lên xuống để chuyển về chế độ ON.
– Nhấn phím SET để xác nhận
( Sau 30 số gọi đến máy sẽ tự động in ra báo cáo cho bạn)

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in Brother 2840 cũ

Máy in Brother 2840 cũ

Giá: 1.750.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, chức năng In - Copy, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, Kết nối USB + wifi, in từ máy tính và điện thoại, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Giá: 2.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt, in đen trắng A4 A5 A6, kết nối USB + LAN, Máy in 2 mặt tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Giá: 4.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng của brother, máy đẹp, tốc độ nhanh, chức năng in + copy + Scan + Fax, in và copy 2 mặt tự động, In wifi.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.900.000₫
Giá KM: 2.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in đen trắng, tốc độ nhanh, bản in cực đẹp, gộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Giá: 4.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A3 A4, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét. Chuyên dùng in bản vẽ, in văn bản

Giảm giá!
Máy in Hp laser P3015dn cũ

Máy in Hp laser P3015dn cũ

Giá: 4.000.000₫
Giá KM: 3.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 A5 tốc độ nhanh, in đen trắng, bản in sắc nét, máy in công nghiệp số lượng nhiều, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng 2 mặt tự động, tốc độ in nhanh, hỗ trợ mạng LAN, bản in rõ nét mực in rẻ, hộp mực lớn.

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Giá: 2.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 in 2 mặt tự động, in laser đen trắng, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Hp Pro m102a cũ

Máy in Hp Pro m102a cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Giá: 5.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A3 A4, chuyên in bản vẽ Autocad, bản vẽ kỹ thuật, in văn bản. Máy siêu bền, tốc độ nhanh, vận hành êm, bản in rõ nét

Giảm giá!
Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Giá: 5.500.000₫
Giá KM: 5.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan mặt phẳng độ phân giải cao, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền.

Giảm giá!
Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Giá: 4.500.000₫
Giá KM: 3.800.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan màu A4, scan 2 mặt tự động, Scan số hoá tài liệu, sử dụng 2 đèn quét, tốc độ nhanh, bản scan rõ nét

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856