WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Cài đặt cơ bản

SYSTEM SET UP
– Nhấn hím MENU để vào chế độ lập trình
– Màn hình hiển thị

II. Cài đặt cơ bản

01. Cài đặt thời gian:

SET DATE & TIME
– Nhấn lần lượt các phím [#],[0],[1 ]
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [ START/COPY/SET]
– Sử dụng bàn phím để vào ngày giờ tháng năm cho máy.
– Nhấn phím [*] để chọn AM hoặc phím [#] để chọn PM.
Nhấn STOP để xoá kí tự sai, nhấn RECEIVE MODE để chèn kí tự, nhấn (( để di chuyển sang trái
hoặc phải
– Nhấn phím [START/COPY/SET] để ghi nhớ bộ cài.

02. Cài đặt LOGO : (Để trên bản Fax hiển thị tên công ty và địa chỉ của bạn: )

YOUR LOGO
– Nhấn lần lượt các phím [#] [0] [2]
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [START/COPY/SET]
– Sử dụng bàn phím để vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại.
– Nhấn phím [START/COPY/SET] để ghi nhớ bộ cài

03. Vào số Fax của bạn:

YOUR TEL NO
– Nhấn lần lượt ba phím [#],[0],[3] .
– Màn hình hiển thị
– Nhấn phím [ START/COPY/SET]
– Sử dụng bàn phím để vào số Fax công ty.
– Nhấn phím [START/COPY/SET] để ghi nhớ bộ cài

04. Cài chế độ in báo cáo sau mỗi bản fax:

SENDING REPORT
– Nhấn phím [#],[0] [4].
Màn hình hiển thị :
Bạn ấn phím [ START/COPY/SET ] để chọn MODE=OFF .
Bạn có thể sử dụng phím SEARCH để chọn MODE= ON tức là sau mỗi bản fax thì máy sẽ in ra báo
cáo về quá trình thực hiện bản fax, hoặc MODE=ERROR tức là khi bạn thực hiện bản fax có lỗi thì
máy sẽ in ra lỗi khiến cho bạn không fax được.

05. Cài đặt chế độ nhận Fax:

Lúc này bạn sử dụng khi bạn chỉ sử dụng máy cho chức năng gửi và nhận fax của máy, mà không
dùng cho mục đích điện thoại.
AUTO ANSWER
Bạn ấn [ # ] [ 0 ] [ 5 ].
Màn hình hiển thị:
Bạn có thể chọn AUTO ANSWER là TAD/FAX( Trả lời và FAX chỉ với model KXFT907), TEL/FAX(
Điện thoại và FAX), FAX ONLY(Chỉ nhận FAX).

06. Cài đặt số hồi chuông để nhận Fax:

Bạn có thể lựa chọn từ 1 – 4 hồi chuông khi nhận Fax.
FAX RING COUNT
Bạn ấn [ # ] [ 0 ] [ 7 ].
Màn hình hiển thị :
Bạn có thể sử dụng phím SEARCH để chọn 1 đến 4 hồi chuông đổ khi nhận fax.

07. Cài đặt chức năng thống kê của máy FAX:

Sau 35 bản FAX máy sẽ tự động in ra bản báo cáo số bản Fax, thời gian fax, số fax gửi đến…
Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 2 ].
Sau đó bạn chọn ON sẽ in báo cáo sau 35 bản FAX hoặc OFF không in báo cáo .

08. Cài đặt chức năng Fax theo giờ:
Bạn sử dụng chức năng này khi bạn muốn gửi một bản fax sang một địa bàn khác có múi giờ lệch
với bạn, hoặc đơn giản bạn muốn fax cho đối tác của bạn theo một giờ nhất định.
DELAYED SEND
Bạn ấn phím [ # ] [ 2 ] [ 5 ].
Màn hình hiển thị
MODE = OFF
Bạn ấn phím [ START/COPY/SET ]
Màn hình hiển thị
Bạn sử dụng phím để chọn MODE= ON.
NO=
Bạn ấn phím [ START/COPY/SET ]
Màn hình hiển thị:
TIME=12:00 AM
Lúc này bạn vào số fax mà bạn cần fax, sau đó bạn ấn phím [ START/COPY/SET ].
Màn hình hiển thị:
Bạn có thể sử dụng bàn phím để vào giờ cài đặt. Sau đó bạn ấn phím [ START/COPY/SET ]. Lúc
này bạn hoàn toàn yên tâm để bản tài liệu cần fax lên khay, khi đến thời gian đúng bằng giờ cài đặt,
máy sẽ tự động gửi bản tài liệu đi đến địa chỉ mà bạn đã cài. Ví dụ bạn trước khi rời khỏi văn phòng
của mình, bạn cài đặt fax tới số máy 8 123456 vào lúc 12:00 PM thì vào thời điểm 12 giờ tối máy sẽ
tự động fax tới địa chỉ đó.

09. Khai thác bộ nhớ của máy:

Máy có thể nhớ được 100 tên người cùng số điện thoại. Điểm ưu việt của máy FAX KXT 903 và 907
là bạn có thể tìm ra tên người trong thư mục DIRECTORY PROGRAM trên máy, sau đó bạn ấn phím
START/COPY/SET để quay số điện thoại đó
a)Nhớ số điện thoại:
NAME=
SPACE= 100 DIRS
Bạn ấn phím [ DIRECTORY PROGRAM] cho đến khi trên màn hình hiển thị :
Khi đó bạn sử dụng bàn phím để vào tên của người cần nhớ.
Bạn ấn phím [ START/COPY/SET ].
NO =
Màn hình hiển thị :
Bạn sử dụng bàn phím để vào số điện thoại
Sau đó bạn ấn phím [ START/COPY/SET ]
Màn hình sẽ hiển thị REGISTERED, có nghĩa rằng số ĐT đó đã được lưu vào bộ nhớ. Bạn ấn STOP
để kết thúc.
b.Sửa chữa, xoá bộ nhớ:
Bạn quay phím [ SEARCH ] cho đến khi tên của người có trong bộ nhớ cần được sửa chữa hoặc xoá
hiển thị trên màn hình, ví dụ bạn quay cho đến khi Hello hiển thị trên màn hình
EDIT= * DELETE=#
Bạn ấn phím [ DIRECTORY PROGRAM ].
Màn hình hiển thị
Bạn chọn ấn phím [ * ] để thay đổi tên của người đó. Sau đó tuần tự như quá trình nhớ số ĐT
Hoặc bạn ấn phím [ # ] để xoá bộ nhớ, trên màn hình hiển thị DELETE OK?, nếu đồng ý bạn ấn phím
[ START/COPY/SET ] để xoá bộ nhớ, nếu không muốn xoá thì bạn ấn phím STOPđể kết thúc.
c. Sử dụng bộ nhớ:
Bạn quay phím [SEARCH phím tròn to] cho đến khi trên màn hình hiển thị tên của người cần gọi ví
dụ cho đến khi tên Hello mà bạn muốn gọi hiển thị trên màn hình. Bạn nhấc tổ hợp hoặc bạn ấn phím
SP-PHONE thì máy sẽ tự động quay số 8 123456 mà bạn đã cài trong bộ nhớ.

10. Cách gửi bản fax:

Bạn để tài liệu úp xuống khay.
Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể bạn ấn phím [ SP-PHONE ].
Bạn quay số fax mà bạn cần fax.
Chờ cho khi đến nghe tiếng u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím [ START ] để gửi bản fax

11. Cách nhận bản fax:

Khi bạn để chế độ nhận Fax là TEL/FAX thì máy sẽ tự động phân biệt được tín hiệu gọi đến là Fax
hay thoại. Do vậy bạn có thể yên tâm: công việc nhận fax hoàn toàn do máy thực hiện
Nếu tín hiệu ĐT gọi đến máy của bạn, máy của bạn sẽ đổ chuông từ 03 đến 06 hồi (phụ thuộc vào
bạn cài SILENT FAX RECORNITION RING “Bạn ấn phím # ,3,0 để cài chức năng này”, nếu bạn
không nhấc máy thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ nhận fax, còn nếu tín hiệu fax đến thì máy
sẽ tự động nhận fax một cách yên lặng “SILENT”)
Khi bạn để chế độ nhận fax thủ công là TEL thì bắt buộc bạn phải nhận Fax một cách thủ công, khi
có tiếng chuông điện thoại reo bạn nhấc tổ hợp lên, nếu bạn nghe tiếng u..u..u của tín hiệu Fax thì
bạn ấn phím START , sau đó bạn đặt tổ hợp xuống để nhận Fax.

12. Chức năng ghi âm của máy KXFT 907.

Chức năng này được kích hoạt khi bạn ấn phím [ RECEIVE MODE ] .Lúc này trên màn hình sẽ hiện
dòng chữ TEL MODE. Có nghĩa rằng khi bạn đi vắng, bạn muốn ghi âm lời nhắn của khách để lại
cho bạn thì bạn phải bật chế độ ghi âm lên
a. Ghi âm lời nhắn chào khách: (tối đa là 16 giây cho lời nhắn này)
Phụ thuộc vào chế độ nhận Fax mà bạn đã cài đặt trong #05
@Đối với chế độTAD/FAX:
– Bạn ấn phím [RECORD] hai lần
2. TAD GREETING
Màn hình hiển thị
Nhấn START
@Đối với chế độ TEL/FAX: (máy fax của bạn được sử dụng cho hai mục đích nhận phone và fax)
– Bạn ấn phím [RECORD] ba lần
3. T/F GREETING
– Màn hình hiển thị
NhÊn START
– Sau đó bạn ấn phím [START/COPY/SET]
www.mayincuhcm.com Chuyên bán máy in máy fax cũ giá rẻ nhất TpHCM
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC VŨ GIA 195/28 Phạm Văn Bạch, P15, Q Tân Bình, TPHCM
– Đèn RECORD nhấp nháy bạn bắt đầu nhấc tổ hợp hoặc nhấn
SP-PHONE bạn bắt đầu đọc lời ghi âm
Khi này, khi có cuộc gọi đến máy sẽ chào khách bằng lời ghi âm bạn vừa ghi, đồng thời ghi âm lại lời
nhắn của khách
b. Kiểm tra lời chào đã được ghi âm:
– Nhấn phím RECEIVE MODE 2 lần
Màn hình hiển thị TEL/FAX MODE
Máy sẽ tự động tua lại lời nhắn mà bạn vừa ghi âm
c. Xoá lời chào đã được ghi âm
@Đối với TAD/FAX:
Nhấn phím [ERASE] hai lần
Màn hình hiển thị 2. TAD GREETING
Nhấn START
@Đối với TEL/FAX:
Nhấn phím [ERASE] ba lần
Màn hình hiển thị 3. T/F GREETING
PRESS START
Nhấn phím [START/COPY/SET]
Màn hình hiển thị ERASE GREETING
YES: Nhấn SET
d. Nghe lại lời nhắn của khách để lại:
– Nhấn PLAY MESSAGES để nghe lại lời nhắn của khách để lại, nhấn (( để điều chỉnh âm lượng
e. Xóa lời nhắn:
– Nhấn ERASE trong khi đang nghe lại tin nhắn
– Bạn muốn xoá tất cả tin nhắn bạn chỉ cần nhấn ERASE màn hình sẽ xuất hiện ALL MESSAGES
bạn nhấn START để xoá tất cả tin nhắn
f. Ghi âm 2 chiều
Bạn nhấn RECORD trong khi đang đàm thoại để ghi âm 2 chiều, lúc này trên màn hình sẽ hiển thị
dòng chữ 2 WAY RECORDING

13. Khai thác chức năng điều khiển từ xa:

Chức năng này cho phép bạn ở xa gọi điện về số máy của mình kiểm tra xem có ai nhắn cho mình
hay không (Chức năng này chỉ có hiệu lực khi bạn để chế độ AUTO RECEIVE, đèn này sẽ sáng thì
máy sẽ nhận fax và ghi âm tất cả lời nhắn của khách)
a. Cài đặt Mã điều khiển từ xa
Bạn ấn phím [ MENU ]: màn hình hiển thị SYSTEM SET UP
Bạn ấn phím [ # ] [ 1 ] [ 1 ]: màn hình hiển thị REMOTE TAD ID
Bạn ấn phím [ START/COPY ]
Bạn ấn phím vào ba số mã điều khiển từ xa (Hoàn toàn do bạn cài đặt, bạn phải nhớ số này)
Bạn ấn phím START/COPY
Bạn ấn phím MENU để kết thúc
Khi bạn đi vắng bạn gọi điện về số máy của bạn, khi bạn đang nghe lời nhắn thì bạn ấn phím vào M-
điều khiển từ xa trong vòng 04 giây. Hoặc bạn đợi sau 04 giây bạn sẽ được nghe tất cả các mẩu
nhắn của khách để lại. Nếu bạn vào Mã điều khiển từ xa trong vòng 04 giây, sau đó bạn ấn phím:
– Số 0 để nghe lời ghi âm kế tiếp
– Số 1 để nghe lại mẩu nhắn
– Số 2 để nghe mẩu nhắn kế tiếp
– Số 4 để nghe mẩu nhắn mới nhất
– Bạn ấn phím hai phím * – 4 để xoá mẩu nhắn mà bạn đang nghe
– Bạn ấn phím hai phím * – 5 để xoá tất cả mẩu nhắn
– Số 7 để bạn ghi lại mẩu nhắn mới
– Số 9 để dừng lại việc ghi âm lời nhắn mới

14. Trở về chế độ ban đầu do nhà máy cài đặt ( SET DEFAULT )

– Nhấn #80
– Nhấn START
– Quay núm SEARCH để chọn YES
– Nhấn START 2 lần

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in Brother 2840 cũ

Máy in Brother 2840 cũ

Giá: 1.750.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, chức năng In - Copy, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, Kết nối USB + wifi, in từ máy tính và điện thoại, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Giá: 2.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt, in đen trắng A4 A5 A6, kết nối USB + LAN, Máy in 2 mặt tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Giá: 4.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng của brother, máy đẹp, tốc độ nhanh, chức năng in + copy + Scan + Fax, in và copy 2 mặt tự động, In wifi.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.900.000₫
Giá KM: 2.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in đen trắng, tốc độ nhanh, bản in cực đẹp, gộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Giá: 4.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A3 A4, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét. Chuyên dùng in bản vẽ, in văn bản

Giảm giá!
Máy in Hp laser P3015dn cũ

Máy in Hp laser P3015dn cũ

Giá: 4.000.000₫
Giá KM: 3.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 A5 tốc độ nhanh, in đen trắng, bản in sắc nét, máy in công nghiệp số lượng nhiều, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng 2 mặt tự động, tốc độ in nhanh, hỗ trợ mạng LAN, bản in rõ nét mực in rẻ, hộp mực lớn.

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Giá: 2.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 in 2 mặt tự động, in laser đen trắng, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Hp Pro m102a cũ

Máy in Hp Pro m102a cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Giá: 5.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A3 A4, chuyên in bản vẽ Autocad, bản vẽ kỹ thuật, in văn bản. Máy siêu bền, tốc độ nhanh, vận hành êm, bản in rõ nét

Giảm giá!
Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Giá: 5.500.000₫
Giá KM: 5.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan mặt phẳng độ phân giải cao, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền.

Giảm giá!
Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Giá: 4.500.000₫
Giá KM: 3.800.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan màu A4, scan 2 mặt tự động, Scan số hoá tài liệu, sử dụng 2 đèn quét, tốc độ nhanh, bản scan rõ nét

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856