WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

01 . CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT.

– Nhấn nút “Menu # 01”, màn hình xuất hiện chữ “Set date & time”
– Nhấn nút “Set”
– Nhập ngày, tháng, năm, giờ, phút, sau đó nhấn “*” để chọn “AM hay PM”
– Nhấn “set” để lưu.
– Nhấn “Menu” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

02. CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY.

– Nhấn nút “Menu # 02”, màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”
– Nhấn phím “Set”
– Nhập tên cho máy fax. Ví dụ tên công ty từ các phím trên bàn phím
– Nhấn phím “Set” để lưu
– Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.

03. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY.

– Nhấn nút “Menu # 03 ”, màn hình xuất hiện chữ “Your fax No.”
– Nhấn phím “Set”
– Nhập số fax của công ty từ các phím trên bàn phím
– Nhấn phím “Set” để lưu.
– Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình
Lưu ý: khoảng trắng nhấn phím “#”

04. CÁCH LƯU TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ(CÓ 110 BỘ NHỚ).

a) Lưu vào bộ nhớ ( lưu được 110 số)
– Nhấn nút “Menu” đến khi màn hình hiện chữ “Phone book set”.
– Nhấn phím “*”, sau đó nhấn phím “”
– Nhập tên cần lưu, sau đó nhấn phím “Set”
– Nhập số điện thoại cần lưu
– Nhấn phím “Set”
– Nhấn “Menu” để thoát khỏi chương trình.
b) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ nhanh (10 số)
– Nhấn phím “Menu”, màn hình hiện “Phonbook set”
– Nhấn phím “*”, sau đó nhấn vị trí nhớ tương ứng từ các phím “station” 1 -5
– Hay nhấn phím “Lower”, sau đó nhấn vị trí nhớ từ vị trí “ Station 6-10”
– Nhập số tên , nhấn phím “Set” để lưu
– Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “Set” để lưu
– Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.

05. CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ.

– Nhấn phím “Phonebook”
– Nhấn phím “+” hay “-“ cho đến khi màn hình hiện số cần chỉnh sửa
– Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “*” để chỉnh sửa tên
– Nhấn phím “Set” để lưu
– Sau đó chỉnh sửa số điện thoại
– Nhấn phím “Set” để lưu.

06. CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ.

– Nhấn phím “Phonebook”
– Nhấn phím “+” hay”-“ để chọn số cần xoá
– Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “#” để xoá
– Nhấn phím “Set” để lưu
· Để xoá tất cả
– Nhấn phím “Phonebook”, sau đó nhấn phím “Menu”
– Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “YES”, sau đó nhấn phím “SET”
– Nhấn phím “Set”.

07. CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ SỐ FAX ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ.

1) Từ số fax lưu trong bộ nhớ nhanh.
– Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “Standard”
– Nhấn một nút nhớ chứa số fax cần gởi.
– Nhấn phím “Monitor” hay nhấc tay nghe lên
– Nhấn nút “Fax/Start” để gởi tài liệu đi.
2) Từ số fax lưu trong bộ nhớ nhanh.
– Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “Standard”
– Nhấn nút “ Phone book”
– Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gởi Fax
– Nhấn phím “Monitor” hay nhấc tay nghe lên.
– Nhấn nút “Fax/Start” tài liệu cần gởi sẽ tự động gởi đi
3) Từ số fax hiện đến.
– Nhấn nút “Caller ID”
– Dùng + hay – để dò tìm số fax hiện đến cần gởi.
– Nhấn Monitor hay nhấc tay nghe lên.
– Đặt tài liệu cần gởi mặt úp xuống.
– Nhấn Fax/Start. Gác tay nghe.

08. CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU NƠI (20 ĐỊA CHỈ)

v Nhập số điện thoại vào danh sách “Broadcast” từ số lưu trong bộ nhớ.
– Nhấn nút “Menu” cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Broadsast set”
– Nhấn nút “#”
– Nhấn nút “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình hiện tên khách hàng cần gửi đến, nhấn phím “Set” để lưu.
– Tương tự nhấn phím nhớ nhanh, sau đó nhấn phím “Set” để chọn số trong bộ nhớ nhanh.
– Nhấn nút “Set”.
v Nhập thêm số điện thoại vào bộ nhớ “broadcast
– Nhấn phone book”
– Nhấn phím “+” hay “-“ để màn hình hiện “Broadcast”
– Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “*”
– Nhấn phím “+” hay “-“ , sau đó nhấn phím “Set”
– Thực hiện lại bướv vừa rối để chọn số tiếp theo
– Nhấn “stop” để kết thúc.
v Gửi fax qua bộ nhớ “broadcast”
– Tài liệu úp xuống, sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn chế độ scan tài liệu
– Nhấn “Broadcast” để gửi một nội dung fax đến nhiều địa chỉ đã lưu trong bộ nhớ “broadcast”.

09. XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐÃ GỞI ĐẾN( máy lưu được 30 số fax gọi đến gần nhất)

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
– Nhấn nút “Caller ID”
– Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất.
– Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.
X. LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ
– Nhấn nút “Caller ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
– Nhấn nút “Menu”.
– Chọn vị trí nhớ:
· Nhấn “phonebook” hay nhấn vị tí nhớ
· Nhấn “set”
– Nhấn nút “SET”.

10. XOÁ SỐ FAX HIỆN ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến
– Nhấn “Menu”, cho đến khi màn hình hiện “Caller settup”
– Nhấn phím “Set”, màn hình hiện “call list erase”
– Nhấn phím “set”
– Nhấn “ SET”. Nhấn STOP.
2) Xoá từng số fax hiện đến
– Nhấn “caller ID”. Dùng + hay – để tìm số fax hiện đến.
– Nhấn . Nhấn nút “SET”. Nhấn STOP.

11 . TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX ĐÃ CÀI ĐẶT TRƯỚC

1) Mở chế độ từ chối nhận fax.
– Nhấn phím “Menu”, màn hình hiện “Junk fax proh”
– Nhấn nút . Nhấn nút “+” hay “-“ để chọn “on”.
– Nhấn nút “Set” để lưu. Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
2) Lưu các số fax mà không muốn nhận fax (tối đa 10 số).
– B1: nhấn nút “ Menu”, cho đến khi màn hình hiện “Junk fax proh “
– B2: Nhấn phím “ “ cho đến khi màn hình hiện “ junk list set”, nhấn phím “set”
– B3: nhấn nút + hay – cho đến khi màn hình hiện số fax mà bạn không muốn nhận fax.
– B4: nhấn nút “Set”.Để tiếp tục lưu các số fax khác mà bạn không muốn nhận fax thì thao tác lại B2.
– B5: nhấn nút “Stop” để thoát ra ngoài.
3) Xoá các số fax mà trước đó bạn không muốn nhận fax.
– Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình hiện “junk fax proh”
– Nhấn nút cho đến khi màn hình hiện “junk list disp”, nhấn phím set”
– Nhấn nút “+” hay “-“ đến khi hiện số fax muốn xoá.
– Nhấn nút . Nhấn nút “Set”.
– Nhấn nút “menu” để thoát.

12. CÀI ĐẶT MÁY FAX Ở CHẾ ĐỘ ĐIỆN THOẠI

Nhấn nút “Auto answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
Khi có cuộc gọi đến, nhấc tay nghe lên, nếu có tín hiệu fax thì nhấn “Fax/Start”.
Nếu sau 10 hồi chuông vẫn chưa nhấc tay nghe thì máy sẽ vào chế độ nhận fax.

13. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG

– Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn # 0 6, dùng + hoặc – để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax.
– Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình
– Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.

14. CÁCH COPY TÀI LIỆU

– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống ( tối đa 10 trang cùng lúc)
– Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 50 trang tài liệu)
– Nhấn phím “” , sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn chế độ “92 %” hay “86%” …
– Nhấn nút “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần
Tương tự trên ta có thể copy bộ tài liệu và sẽ tự sắp xếp thành bộ.
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống ( tối đa 10 trang cùng lúc)
– Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 50 trang tài liệu)
– Nhấn phím “” 2 lần màn hình hiện “Collate off”
– Sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn chế độ “collate on”
– Nhấn nút “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần

15. CÁCH PHÓNG TO / THU NHỎ TÀI LIỆU

(a)Phóng to (tối đa 100%)
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống
– Nhấn nút “Copy”
– Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]
– Nhấn phím “ + “ để phóng to, rồi nhấn phím “Start”
(b)Phóng thu nhỏ (tối đa 72%)
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống
– Nhấn nút “Copy”
– Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]
– Nhấn phím “ – “ để thu nhỏ, rồi nhấn phím “Start”

16. CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX

– Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn nút # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
– Nhấn phím “+ hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”
· Error : khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
· ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
· OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi

Các bài viết liên quan
Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Máy in Brother 2840 cũ

Máy in Brother 2840 cũ

Giá: 1.750.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, chức năng In - Copy, bản in copy rõ nét, tốc độ nhanh, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Máy in Brother Hl 1211w cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, Kết nối USB + wifi, in từ máy tính và điện thoại, máy đẹp, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Máy in Canon LBP 3410 cũ

Giá: 2.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in 2 mặt, in đen trắng A4 A5 A6, kết nối USB + LAN, Máy in 2 mặt tốc độ nhanh, bộ cơ mạnh mẽ, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Máy in Wifi Brother MFC 2701DW cũ

Giá: 4.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đa năng của brother, máy đẹp, tốc độ nhanh, chức năng in + copy + Scan + Fax, in và copy 2 mặt tự động, In wifi.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.900.000₫
Giá KM: 2.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in đen trắng, tốc độ nhanh, bản in cực đẹp, gộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Máy in Canon LBP 3500 cũ

Giá: 4.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A3 A4, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét. Chuyên dùng in bản vẽ, in văn bản

Giảm giá!
Máy in Hp laser P3015dn cũ

Máy in Hp laser P3015dn cũ

Giá: 4.000.000₫
Giá KM: 3.500.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 A5 tốc độ nhanh, in đen trắng, bản in sắc nét, máy in công nghiệp số lượng nhiều, mực in rẻ.

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Máy in Brother Hl 2250DN cũ

Giá: 2.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng 2 mặt tự động, tốc độ in nhanh, hỗ trợ mạng LAN, bản in rõ nét mực in rẻ, hộp mực lớn.

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Máy in Canon Lbp 3300 cũ

Giá: 2.800.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 in 2 mặt tự động, in laser đen trắng, máy đẹp tốc độ nhanh, bản in rõ nét hộp mực lớn.

Máy in Hp Pro m102a cũ

Máy in Hp Pro m102a cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in laser đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Máy in A3 Hp laser 5200 cũ

Giá: 5.000.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A3 A4, chuyên in bản vẽ Autocad, bản vẽ kỹ thuật, in văn bản. Máy siêu bền, tốc độ nhanh, vận hành êm, bản in rõ nét

Giảm giá!
Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Máy Scan Fujitsu Fi-6225 cũ

Giá: 5.500.000₫
Giá KM: 5.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy scan màu ADF 2 mặt + scan mặt phẳng độ phân giải cao, tốc độ nhanh. máy scan số hoá tài liệu, bản scan rõ nét, máy cực bền.

Giảm giá!
Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Máy scan Fujitsu Fi 6125 cũ

Giá: 4.500.000₫
Giá KM: 3.800.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90%. Máy scan màu A4, scan 2 mặt tự động, Scan số hoá tài liệu, sử dụng 2 đèn quét, tốc độ nhanh, bản scan rõ nét

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856