WWW.MAYINCUHCM.COM
Hotline: 0937.532.856
Menu

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 701, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 701. các bạn vào tham khảo.

01 . CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT

– Nhấn nút “Menu # 01”, màn hình xuất hiện chữ “Set date & time”
– Nhấn nút “Set”
– Nhập ngày, tháng, năm, giờ, phút, sau đó nhấn “*” để chọn “AM hay PM”
– Nhấn “set” để lưu.
– Nhấn “Menu” để thoát khỏi chương trình cài đặt.

02. CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY

– Nhấn nút “Menu # 02”, màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”
– Nhấn phím “Set”
– Nhập tên cho máy fax. Ví dụ tên công ty từ các phím trên bàn phím
– Nhấn phím “Set” để lưu
– Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình .

03. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY

– Nhấn nút “Menu # 03 ”, màn hình xuất hiện chữ “Your fax No.”
– Nhấn phím “Set”
– Nhập số fax của công ty từ các phím trên bàn phím
– Nhấn phím “Set” để lưu.
– Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trìn h
Lưu ý: khoảng trắng nhấn phím “#”

04. CÁCH LƯU TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ(CÓ 110 BỘ NHỚ)

a) Lưu vào bộ nhớ ( lưu được 106 số gồm 6 số quay nhanh)
– Nhấn nút “Menu” đến khi màn hình hiện chữ “Phone book set”.
– Nhấn phím “*”, sau đó nhấn phím “”
– Nhập số điện thoại cần lưu
– Nhấn phím “Set”
– Nhập tên cần lưu, sau đó nhấn phím “Set”
– Nhấn “Menu” để thoát khỏi chương trình.
b) Lưu số điện thoại vào bộ nhớ nhanh
– Nhấn phím “Menu”, màn hình hiện “Phonbook set”
– Nhấn phím “*”, sau đó nhấn vị trí nhớ tương ứng từ các phím “station” 1 -6
– Nhập số tên , nhấn phím “Set” để lưu
– Nhập số điện thoại cần lưu, nhấn phím “Set” để lưu
– Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trìn h

05. CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “Phonebook”
– Nhấn phím “+” hay “-“ cho đến khi màn hình hiện số cần chỉnh sửa
– Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “*” để chỉnh sửa tên
– Nhấn phím “Set” để lưu
– Sau đó chỉnh sửa số điện thoại
– Nhấn phím “Set” để lưu.

06. CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ

– Nhấn phím “Phonebook”
– Nhấn phím “+” hay”-“ để chọn số cần xoá
– Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “#” để xoá
– Nhấn phím “Set” để lưu
· Để xoá tất cả
– Nhấn phím “Phonebook”, sau đó nhấn phím “Menu”
– Nhấn phím “+” hay “-“ để chọn “YES”, sau đó nhấn phím “SET”
– Nhấn phím “Set”

07. CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ SỐ FAX ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ.

1) Từ số fax lưu trong bộ nhớ nhanh.
– Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “Standard”
– Nhấn một nút nhớ chứa số fax cần gởi.
– Nhấn phím “Monitor” hay nhấc tay nghe lên
– Nhấn nút “Fax/Start” để gởi tài liệu đi.
2) Từ số fax lưu trong bộ nhớ nhanh.
– Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “Standard”
– Nhấn nút “ Phone book”
– Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gởi Fax
– Nhấn phím “Monitor” hay nhấc tay nghe lên.
– Nhấn nút “Fax/Start” tài liệu cần gởi sẽ tự động gởi đi
3) Từ số fax hiện đến.
– Nhấn nút “Caller ID”
– Dùng + hay – để dò tìm số fax hiện đến cần gởi.
– Nhấn Monitor hay nhấc tay nghe lên.
– Đặt tài liệu cần gởi mặt úp xuống.
– Nhấn Fax/Start. Gác tay nghe.

08. CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU NƠI (20 ĐỊA CHỈ)

v Nhập số điện thoại vào danh sách “Broadcast” từ số lưu trong bộ nhớ.
– Nhấn nút “Menu” cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Broadsast set”
– Nhấn nút “#”
– Nhấn nút “ + “ hoặc “ – “ cho đến khi màn hình hiện tên khách hàng cần gửi đến, nhấn phím “Set” để lưu.
– Tương tự nhấn phím nhớ nhanh, sau đó nhấn phím “Set” để chọn số trong bộ nhớ nhanh.
– Nhấn nút “Set”.
v Nhập thêm số điện thoại vào bộ nhớ “broadcast
– Nhấn phone book”
– Nhấn phím “+” hay “-“ để màn hình hiện “Broadcast”
– Nhấn phím “Menu”, sau đó nhấn phím “*”
– Nhấn phím “+” hay “-“ , sau đó nhấn phím “Set”
– Thực hiện lại bướv vừa rối để chọn số tiếp theo
– Nhấn “stop” để kết thúc.
v Gửi fax qua bộ nhớ “broadcast”
– Tài liệu úp xuống, sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn chế độ scan tài liệu
– Nhấn “Broadcast” để gửi một nội dung fax đến nhiều địa chỉ đã lưu trong b ộ nhớ “broadcast”.

09. XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐÃ GỞI ĐẾN( máy lưu được 30 số fax gọi đến gần nhất)

Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
– Nhấn nút “Caller ID”
– Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất.
– Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.

10. LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ

– Nhấn nút “Caller ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
– Nhấn nút “Menu”.
– Chọn vị trí nhớ:
· Nhấn “phonebook” hay nhấn vị tí nhớ
· Nhấn “set”
– Nhấn nút “SET”.

11 . XOÁ SỐ FAX HIỆN ĐẾN

1) Xoá tất cả các số hiện đến
– Nhấn “Menu”, cho đến khi màn hình hiện “Caller settup”
– Nhấn phím “Set”, màn hình hiện “call list erase”
– Nhấn phím “set”
– Nhấn “ SET”. Nhấn STOP.
2) Xoá từng số fax hiện đến
– Nhấn Search. Dùng + hay – để tìm số fax hiện đến.
– Nhấn . Nhấn nút “SET”. Nhấn STOP.

12. TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX ĐÃ CÀI ĐẶT TRƯỚC

1) Mở chế độ từ chối nhận fax.
– Nhấn phím “Menu”, màn hình hiện “Junk fax proh”
– Nhấn nút . Nhấn nút “+” hay “-“ để chọn “on”.
– Nhấn nút “Set” để lưu. Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình.
2) Lưu các số fax mà không muốn nhận fax (tối đa 10 số).
– B1: nhấn nút “ Menu”, cho đến khi màn hình hiện “Junk fax proh “
– B2: Nhấn phím “ “ cho đến khi màn hình hiện “ junk list set”, nhấn phím “set”
– B3: nhấn nút + hay – cho đến khi màn hình hiện số fax mà bạn không muốn nhận fax.
– B4: nhấn nút “Set”.Để tiếp tục lưu các số fax khác mà bạn không muốn nhận fax thì thao tác lại B2.
– B5: nhấn nút “Stop” để thoát ra ngoài.
3) Xoá các số fax mà trước đó bạn không muốn nhận fax.
– Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình hệin “junk fax proh”
– Nhấn nút cho đến khi màn hình hiện “junk list disp”, nhấn phím set”
– Nhấn nút “+” hay “-“ đến khi hiện số fax muốn xoá.
– Nhấn nút . Nhấn nút “Set”.
– Nhấn nút “menu” để thoát.

13 CÀI ĐẶT MÁY FAX Ở CHẾ ĐỘ ĐIỆN THOẠI

Nhấn nút “Auto answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
Khi có cuộc gọi đến, nhấc tay nghe lên, nếu có tín hiệu fax thì nhấn “Fax/Start”.
Nếu sau 10 hồi chuông vẫn chưa nhấc tay nghe thì máy sẽ vào chế độ nhận fax.

14 CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG

– Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn # 0 6, dùng + hoặc – để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax.
– Nhấn nút “Set” để lưu phần cài đặt.
– Nhấn nút “Menu” để thoát khỏi chương trình
– Nhấn nút “Receive mode” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.

15 CÁCH COPY TÀI LIỆU

– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống ( tối đa 10 trang cùng lúc)
– Nhấn nút “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 50 trang tài liệu)
– Nhấn nút “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần

16 CÁCH PHÓNG TO / THU NHỎ TÀI LIỆU

(a)Phóng to (tối đa 200%)
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống
– Nhấn nút “Copy”
– Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]
– Nhấn phím “ + “ để phóng to, rồi nhấn phím “Start”
(b)Phóng thu nhỏ (tối đa 72%)
– Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống
– Nhấn nút “Copy”
– Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ “Zoom 100% [+ -]
– Nhấn phím “ – “ để thu nhỏ, rồi nhấn phím “Start”

17 CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX

– Nhấn nút “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
– Nhấn nút # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
– Nhấn phím “+ hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”
· Error : khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
· ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
· OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi

Các bài viết liên quan
Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FP 711, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 711. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 422

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 422, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 983, 987, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 983, 987. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 612, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 612. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 907, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 907. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FT 933, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 933. các bạn vào tham khảo.

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 512, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 512. các bạn vào tham khảo.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic KX-FL 402

Tài liệu liệu hướng dẫn sử dụng máy fax Panasonic FL 402, bài viết cập nhật đầy đủ chi tiết nhất về máy fax 402. các bạn vào tham khảo.

Sản phẩm mới cập nhật
Giảm giá!
Máy in Canon LBP 2900 cũ

Máy in Canon LBP 2900 cũ

Giá: 2.300.000₫
Giá KM: 1.900.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng, Khổ giấy in A4 A5 A6, in văn bản + in đơn hàng, tốc độ nhanh, bản in rõ nét, hộp mực lớn, mực in rẻ.

Máy in Hp laser P1102 cũ

Máy in Hp laser P1102 cũ

Giá: 1.600.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 cũ, máy in đen trắng, khổ giấy in A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn, tốc độ nhanh, bản in rõ nét.

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Máy in Hp Laser P2035n cũ

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, hỗ trợ card LAN, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Máy in Hp Laser P2035 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng, in A4 tốc độ nhanh, máy trắng đẹp, bản in sắc nét, hộp mực lớn mực in rẻ

Máy in Brother HL 1111 cũ

Máy in Brother HL 1111 cũ

Giá: 1.100.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4 giá rẻ, in trắng đẹp, thiết kết nhỏ gọn, máy trắng đẹp, bản in rõ nét như mới, mực in rẻ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Máy in Brother HL 2130 cũ

Giá: 1.300.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4 A5, máy đẹp, tốc độ nhanh, khay giấy âm tránh bụi bẩn, giá rẻ

Máy in Hp laser P1505 cũ

Máy in Hp laser P1505 cũ

Giá: 1.400.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in laser đen trắng, máy tốc độ nhanh, cơ rất êm bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3100b cũ

Máy in Canon Lbp 3100b cũ

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng A4, sử dụng mực laser, máy đẹp tốc độ nhanh bản in rõ nét

Máy in Canon Lbp 6000

Máy in Canon Lbp 6000

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in đen trắng, khổ giấy in A4 A5, máy trắng đẹp tốc độ in nhanh, bản in rõ nét, mực in rẻ

Máy in Canon Lbp 3050 cũ

Máy in Canon Lbp 3050 cũ

Giá: 1.650.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in A4, in laser đen trắng, máy thiết kế nhỏ gọn sang trọng. Bản in sắc nét, mực in rẻ

Máy in Canon LBP6030W cũ

Máy in Canon LBP6030W cũ

Giá: 2.100.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đen trắng khổ giấy A4 A5 A6, In wifi, in từ điện thoại + máy tính, sang trọng. Bản in rõ nét, in tốc độ nhanh, mực in rẻ

Máy in Canon LBP 6030 cũ

Máy in Canon LBP 6030 cũ

Giá: 1.700.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92-95%. Máy in đen trắng A4 cũ, thiết kế nhỏ gọn, sang trọng. Bản in rõ nét, in tốc độ nhanh, mực in rẻ

Giảm giá!
Máy in Hp Laserjet 1020 cũ

Máy in Hp Laserjet 1020 cũ

Giá: 1.800.000₫
Giá KM: 1.500.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 90-92%. Máy in đen trắng, khổ giấy A4 A5 A6, thiết kế nhỏ gọn. Bản in rõ nét, mực in rẻ, sử dụng hộp mực 12A in tới hơn 2000 bản.

Giảm giá!
Máy in Hp Laser P1006 cũ

Máy in Hp Laser P1006 cũ

Giá: 1.600.000₫
Giá KM: 1.300.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in hp A4 A5, in đen trắng. Thiết kế nhỏ gọn sang trọng, máy rất bền, bản in rõ nét, mực in rẻ thông dụng

Máy in HP Laser P1005 cũ

Máy in HP Laser P1005 cũ

Giá: 1.300.000₫
Bảo hành: 6 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in laser đen trắng A4 A5 A6, máy nhỏ gọn sang trọng, bản in rõ nét, mực in rẻ, máy siêu bền

Giảm giá!
Máy in Canon LBP 3000 cũ

Máy in Canon LBP 3000 cũ

Giá: 2.600.000₫
Giá KM: 2.000.000₫
Bảo hành: 3 Tháng

Chất lượng: 92%. Máy in Laser A4 A5, Hỗ tốt cho MAC, in đen trắng, vỏ thay mới + hộp mực mới 100%, bản in rõ nét, hộp mực lớn 12A.

Tư Vấn Bán Hàng

Nếu các bạn phân vân chữa biết chọn sản phẩm nào. Chưa biết sản phẩm đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không.
Hay còn đắn đo về chất lượng máy. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.
Điện thoại + Zalo: 0937.532.856 A Bắc.
xin cảm ơn!

Giao Hàng Tận Nơi

Dịch vụ giao hàng tận nơi lắp đặt miễn phí nội thành Tp.HCM. Đảm uy tín nhanh chóng, sau 20 phút hàng tới tay. Những khách hàng ở xa chúng tôi sẽ tính thêm chút lộ phí đường xa. Hàng luôn có sẵn tới nơi có ngay alo giao liền khách hàng không phải chờ lâu.

Bảo Hành

Máy bán ra bảo hành dài hạn từ 3 - 6 tháng tại Cty Vũ Gia. Bảo hành nhanh chóng quý khách có thể chờ lấy liền, máy hư hỏng nặng chúng tôi sẽ đổi máy khác. Máy bán ra được hỗ trợ trợ kỹ thuật miễn phí chọn đời. Không nhận bảo hành đối với sản phẩm: tem bảo hành không còn nguyên vẹn, máy vỡ bể, cháy nổ bo mạch, bị vào nước.
0937.532.856